AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzmiany-organizacyjne-w-urzedzie-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-09-2019Zmiany organizacyjne w urzędzie gminy

W dniu 20 września br. wójt gminy Jan Zych powołał Katarzynę Urbanek na stanowisko zastępcy wójta gminy Korczyna.
Katarzyna Urbanek jest mieszkanką Korczyny. Ma 35 lat, jest mężatką i mamą 9 letniego Filipa. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na Wydziale Ogrodniczym oraz AGH w Krakowie na wydziale Zarządzania. Od 2014 roku pracuje w Urzędzie Gminy Korczyna.
Dotychczasowy zastępca wójta Janusz Pojnar objął stanowisko kierownika Wydziału Rozwoju w urzędzie gminy.
W skład nowo utworzonego wydziału, zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Korczyna wchodzą stanowiska do spraw: inwestycji, gospodarki przestrzennej, infrastruktury drogowej i transportu, opieki nad zabytkami, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki lokalowej, gospodarki wodnej, gospodarki rolnej, ochrony przyrody, ewidencji przedsiębiorców i zamówień publicznych a także kierownik Sekcji Obsługi Gospodarczej.

Podziel się: