AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzmiana-nazwy-i-statutu-gminnego-zespolu-ekonomiczno-administracyjnego-szkol-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

30-12-2016Zmiana nazwy i Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Korczynie

Z dniem 1 stycznia 2017 r, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Korczynie mocą Uchwały Rady Gminy Korczyna zmienił nazwę na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie. Zmieniony został też Statut jednostki.

Podziel się: