AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzlikwidowano-szkole-podstawowa-w-woli-komborskiej&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-08-2019Zlikwidowano szkołę podstawową w Woli Komborskiej

Rada Gminy Korczyna, na nadzwyczajnym posiedzeniu, w dniu 24 lipca b.r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Proces likwidacji został rozpoczęty podjęciem przez Radę Gminy Korczyna w dniu 21 lutego b.r. uchwały o zamiarze likwidacji tej szkoły. Kolejnym, koniecznym, warunkiem była pozytywna opinia kuratora oświaty, o wydanie której Wójt Gminy zwrócił się pismem w dniu 25 lutego 2019 r.  Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty wydała w dniu 22 marca 2019 r. postanowienie, w którym wyraziła negatywną opinię w sprawie likwidacji szkoły. W uzasadnieniu zabrakło jednak podstawowej przyczyny likwidacji szkoły - braku uczniów - zarówno w klasach szkoły podstawowej jak i oddziału przedszkolnego. Spowodowany jest on tym, że rodzice postanowili posyłać swoje dzieci do innych, „większych” szkół.

Wójt Gminy Korczyna, wykorzystując swoje kompetencje prawne, złożył w dniu 29 marca 2019 r. zażalenie na otrzymane postanowienie do Ministra Edukacji Narodowej. W dniu 17 czerwca 2019 r. Gmina Korczyna otrzymała postanowienie Ministra Edukacji Narodowej. Uchyliło ono zaskarżone postanowienie kuratora i pozytywnie zaopiniowało zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej z trzydziestodniowym okresem na wniesienie ewentualnej skargi.

Dlatego też, dopiero po dniu 17 lipca możliwe było wniesienie projektu uchwały do Rady Gminy Korczyna. Taki stan rzeczy spowoduje konieczność wypłacenia dodatkowych  środków na odszkodowania związane z nieterminowymi wypowiedzeniami stosunku pracy wobec niektórych pracowników placówki.

Po likwidacji szkoły majątek placówki zostanie przekazany Gminie Korczyna a dokumentacja przebiegu nauczania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty.

Wójt Jan Zych podkreślił, że budynek użytkowany będzie w celach społecznych, z przeznaczeniem na kluby, organizacje itp.

 

L.p.

Głosujący

Głosowanie -  podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej (21.02.2019)

Głosowanie -  podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej (24.07.2019)

1

Szczygieł Piotr

PRZECIW

NIE GŁOSOWAŁ

2

Paradysz Adam

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

3

Hawrot Grzegorz

PRZECIW

ZA

4

Pelczar Władysław

ZA

ZA

5

Pitera Jerzy

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Półchłopek Grzegorz

ZA

ZA

7

Prajsnar Zbigniew

ZA

ZA

8

Samborski Grzegorz

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

9

Szmyd Krystyna

ZA

ZA

10

Szmyd Robert

PRZECIW

ZA

11

Śliwiński Stanisław

ZA

ZA

12

Uliasz Alicja

ZA

NIE GŁOSOWAŁA

13

Wawrzkowicz Jan

ZA

ZA

14

Więch Walerian

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

15

Zaremba Andrzej

ZA

ZA

Podziel się: