AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzarzadzenie-nr-142-19-wojewody-podkarpackiego-w-sprawie-przeprowadzenia-wyborow-ponownych&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-08-2019Zarządzenie nr 142/19 Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy

Wojewoda Podkarpacki zarządza ponowne przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy. Przeprowadzone będą one w zakresie ponownego przeliczenia kart do głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze nr 1, 2 (Korczyna), nr 6 (Iskrzynia), nr 7 (Kombornia), nr 9 (Węglówka).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY, KALENDARZ WYBORCZY ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO DO POBRANIA

Podziel się: