AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzajecia-rekreacyjne-dla-mieszkancow-gminy-korczyna-5&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-11-2018Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy Korczyna

Zapraszamy na zajęcia na siłowni do budynku sportowo-rekreacyjnego w Węglówce.

Zajęcia odbywać się będą od 6 listopada w każdy wtorek i czwartek od godz. 1800 do godz. 2000 pod opieką instruktora siłowni.

Zapraszamy!

Podziel się: