AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzajecia-rekreacyjne-dla-mieszkancow-gminy-korczyna-4&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

03-10-2017Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy Korczyna

Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy Korczyna

Aerobik

Korczyna - sala gimnastyczna w ZS w Korczynie, w każdą środę, godz. od 18.00 do 19.00 (od 4 października);
Kombornia - sala gimnastyczna w ZS w Komborni, w każdy poniedziałek, od godz. 18.30
 do 19.30 (od 9 października);

Czarnorzeki - sala w budynku Domu Ludowego w Czarnorzekach, w każdą środę,
od godz. 19.00 do 20.00 (od 4 października).

 

Siłownia


Czarnorzeki - siłownia przy SP w Czarnorzekach, czynna w każdy piątek, od godz. 18.00 do  20.00 (od 6 października);
Krasna – Dom Ludowy w Krasnej - czynna w każdy poniedziałek, od godz. 18.00 do 20.00.
(od 9 października);

Korczyna – siłownia w Ośrodku Zdrowia w Korczynie (wejście od Dworu Szeptyckiego) czynna w każdy poniedziałek i środę, od godz. 16.30 do 18.30 (od 4 października).

Zapraszamy

Podziel się: