AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwyniki-konsultacji-spolecznych-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-01-1970Wyniki konsultacji społecznych

W niedzielę 21 czerwca w Korczynie odbyły się konsultacje społeczne na temat nadania miejscowości Korczyna Statusu miasta. Uprawnionych do głosowania było 4792 osoby. Udział w głosowaniu wzięło 1676 osób, co stanowi frekwencję na poziomie 35%.
Na kartach głosowania mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Korczyna statusu miasta”. 

Wyniki głosowania:
- liczba głosów nieważnych: 12
- liczba głosów ważnych: 1664
- liczba głosów „Jestem za” : 490   (29%)
- liczba głosów „Jestem przeciw” : 1174   (71%).

Podziel się: