AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwymiana-zrodel-ciepla-wplaty-za-audyt&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-09-2018WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA – wpłaty za audyt

Gmina Korczyna informuje, że wpłaty w wysokości 100,00 zł związane z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnych w indywidualnych gospodarstwach domowych, w ramach projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła, należy kierować na następujące konto bankowe:

Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c.
ul. Olszańska 18/1 31-517 Kraków
16 1020 2892 0000 5902 0175 1643 (PKO BP)

Termin: do 07.09.2018 r.
W tytule przelewu należy podać dokładny adres gospodarstwa domowego, w którym ma zostać przeprowadzona wizja.

Podziel się: