AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwymiana-zrodel-ciepla-w-indywidualnych-gospodarstwach-domowych-w-gminie-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-06-2017Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Korczyna

W nawiązaniu do spotkań informacyjnych w sprawie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne gazowe, biomasowe lub węglowe, które odbyły się w Korczynie , Komborni, Iskrzyni i w Węglówce  - załączamy prezentację z w/w spotkań oraz ankietę.

Wszystkich zainteresowanych wymianą źródła ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety. Wypełnione ankiety będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Korczyna w pokoju nr 15 lub u Sołtysów wsi do 15 czerwca 2017r.

Przypominamy, że wymiana źródła ciepła nie jest związana z projektem dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii, na montaż których zainteresowani podpisywali umowy w I kwartale br. Jest to projekt odrębny na realizację którego, Urząd Marszałkowski ogłosi nabór końcem br.

 

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Wypełnioną ankietę należy złożyć:
w Urzędzie Gminy Korczyna pok. 15
lub
u Sołtysów wsi
do dnia 15 czerwca 2017 r.

Do pobrania:

1) Prezentacja kotły - PDF

2) Prezentacja kotły - PPT

3) Ankieta kotły - DOC

4) Ankieta kotły - PDF

Podziel się: