AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwraz-z-nowym-rokiem-przadki-zmieniaja-format&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-01-2020Wraz z nowym rokiem „Prządki” zmieniają format!

Pierwszy numer „Prządek” w roku 2020 przyniósł wiele nowości. Decyzja o zmianach podyktowana jest kilkoma powodami. 

Od kilkunastu lat rynek prasy w naszym kraju zmniejsza się. Spada zapotrzebowanie na tradycyjne gazety codzienne oraz innego typu pisma. Komunikacja coraz bardziej przenosi się do Internetu. Redakcja „Prządek” rozumie jednak, że dla wielu osób to właśnie prasa lokalna jest podstawowym medium komunikującym mieszkańca z Gminą, czy z jednostkami kultury. Często to właśnie z „Przadek” czytelnicy dowiadują się o aktualnych wydarzeniach, inwestycjach czy planach Gminy. Dlatego też, chcąc ograniczyć koszty, postanowiono, iż czasopismo wydawane będzie bezpośrednio przez Urząd Gminy na papierze gazetowym. Za cenę jakości zwiększony zostanie nakład - liczymy, że dzięki temu każdy mieszkaniec będzie miał swobodny dostęp do informacji. Gazeta będzie dostępna w większej ilości punktów kolportażu - za darmo!

„Prządki” znajdą Państwo :

- w Korczynie (sklepy: Plus, Plus-Bis, Zielony Koszyk, Delikatesy Centrum, Cent, Groszek – Sporne, p. Paczosa, oraz w GS SCh nr 8; w Zakładzie Opieki Zdrowotnej; w Zakładzie Rehabilitacji – w „białej szkole”; na stacji benzynowej Orlen; w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Zycha, w Gminnym Ośrodku Kultury - Dworze Szeptyckich, a także w Urzędzie Gminy)

- w Krasnej (sklepy: p. Hajnas, p. Zaguła)

- w Węglówce (sklep: GS SCh nr 2)

- w Woli Komborskiej (sklep: p. Latkiewicz)

- w Komborni (sklep: p. Inglot; Ośrodek Zdrowia; filia Gminnej Biblioteki Publicznej)

- w Iskrzyni (sklep: GS SCh, OSM Jasienica Rosielna, Ośrodek Zdrowia)

W przypadku zwiększonego zainteresowania nie wykluczamy uruchomienia kolejnych punktów kolportażu.

Redakcja zaznacza, że nowy format jest kontynuacją „Prządek” jakie czytelnicy znają i lubią - otwartych i przyjaznych mieszkańcom, tworzonych przez osoby z pasją i z wiedzą. Większy format pozwoli na zamieszczenie jeszcze większej ilości artykułów ważnych dla mieszkańców Korczyny i wszystkich sołectw. Gminie zależy na przedstawianiu jak najszerszej informacji dotyczącej funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych, a także aktywności mieszkańców, za pomocą wszystkich możliwych środków komunikacji.

„Prządki” otwarte będą na nowości i kolejne zmiany - z każdym, kolejnym numerem poprawiana będzie szata graficzna i poziom merytoryczny pisma.

Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową www.korczyna.pl oraz oficjalny profil gminy na portalu Facebook, gdzie aktualności publikowane są na bieżąco. Na stronie zamieszczona będzie również wersja elektroniczna „Prządek”.

Pierwszy numer do pobrania tutaj.

Podziel się: