AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwniosek-wojta-gminy-dla-domu-senior-wigor-otrzyma-dotacje&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-05-2019Wniosek Wójta Gminy dla Domu "Senior-Wigor" otrzyma dotację

W dniu 7 maja podpisana została przez Wójta Gminy Jana Zycha umowa o dofinansowaniu przez Wojewodę Podkarpackiego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” dotacją celową o wys. 72 000 zł. Koszt funkcjonowania  placówki w obecnym roku wynosi 185 134 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie dwudziestu miejsc w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Korczynie w roku 2019.

Ośrodek opieki dziennej funkcjonuje od 14 grudnia 2015 r. Seniorzy (w wieku pow. 60 lat) realizują w nim swoje marzenia i pasje – organizowane są wycieczki, warsztaty, zabawy i konkursy. Działania nakierowane są na aktywizację starszych osób. Do dyspozycji mają oni kuchnię z wyposażeniem, salę ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, pomieszczenia klubowe. Zajęcia w Domu odbywają się od poniedziałku do piątku. Sprawozdania z działalności bieżącej publikowane są w czasopiśmie „Prządki”, na stronie http://seniorwigor.korczyna.pl/ , oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Dom-Dziennego-Pobytu-Senior-Wigor-w-Korczynie-235137403564099/

Podziel się: