AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwazne-spotkania-w-sprawie-wymiany-zrodel-ciepla&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-05-2017WAŻNE! Spotkania w sprawie wymiany źródeł ciepła

W związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Korczyna o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach będących własnością mieszkańców gminy,  wszystkich zainteresowanych wymianą starych kotłów węglowych na ekologiczne gazowe, biomasowe lub węglowe z automatycznym zasypem V klasy - zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych i do wypełnienia ankiety.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy Korczyna odbędą się w dniach:

  • 11.05.2017 r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Iskrzyni oraz o godz. 18:00 w Domu Strażaka w Komborni.
  • 12.05.2017 r.  o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Węglówce oraz o godz. 18:00 w Domu Strażaka w Korczynie.

Ponadto ankieta, której wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie, dostępna będzie także na stronie internetowej Gminy Korczyna po zakończeniu w/w spotkań. Wypełnione ankiety będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Korczyna w pokoju nr 15 lub u Sołtysów wsi.

 

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Podziel się: