AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwalne-zebranie-sprawozdawcze-osp-korczyna-sporne&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-02-2019Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Korczyna – Sporne

W dniu 2 lutego 2019 r. w Sali Domu Ludowego Korczynie – Spornem odbyło się Zebranie Sprawozdawcze tutejszej jednostki OSP. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Zych – wójt gminy Korczyna, Janusz Pojnar – z-ca wójta, Piotr Szczygieł – przewodniczący Rady Gminy Korczyna, Mariusz Bieńczak – komendant KM PSP RP w Krośnie, Roman Prugar – komendant ZG ZOSP RP w Korczynie.

Po wprowadzeniu sztandaru jednostki na salę obrad, gości powitał Janusz Wąchała – prezes jednostki. Dalszą część zebrania zgodnie z ustaloną tematyką prowadził Tadeusz Wojnar.

Po przedstawieniu sprawozdań z  Planu działalności, Planu finansowego i Komisji Rewizyjnej za 2018 r. oraz założeń projektu Planu Działalności i Finansowego na 2019 r. uczestniczący w zebraniu druhowie jednogłośnie udzielili Absolutorium Zarządowi OSP. 

W dyskusji głos zabrali również zaproszeni goście.

Wójt Jan Zych podziękował strażakom za zaangażowanie i osiągnięcia sportowe a także poinformował o zamierzeniach gospodarczych do realizacji.

Komendant KM PSP Mariusz Bieńczak bardzo obszernie przedstawił informacje na temat działań ratowniczo-gaśniczych na terenie działalności KM PSP w Krośnie w 2018 r. (w gminie Korczyna 140 zdarzeń, w tym 25 pożarów), jak również wielu innych przedsięwzięć i zadań związanych z działalnością OSP.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szczygieł podziękował strażakom za społeczne zaangażowanie, podkreślając między innymi że „to, co robicie - nie musicie robić, ale się angażujecie w działalność i chwała Wam za to”.

Komendant ZG ZOSP Roman Prugar podziękował za szczegółowe sprawozdania, prowadzoną Kronikę, inne prowadzone niezbędne działania, oraz poinformował o planowanych w b.r. zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP.

W zebraniu uczestniczyło 22 Członków OSP oraz 3 członków MDP którzy jednogłośnie przyjęli Plan Działalności i Plan Finansowy na 2019 rok.

Tadeusz Wojnar

Podziel się: