AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fuzupelniono-brakujacy-sprzet-pozarniczy-dla-kolejnych-jednostek-osp&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-11-2019Uzupełniono brakujący sprzęt pożarniczy dla kolejnych jednostek OSP

5 listopada 2019 r. jednostka OSP Korczyna w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisała umowę dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Doposażenie OSP celem zwiększenia potencjału technicznego”. W październiku umowy dotacyjne w ramach w/w zadania podpisały także jednostki  OSP Węglówka i OSP Kombornia.

Jednostka OSP Kombornia otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 13 000,00 zł, dotację z budżetu gminy Korczyna w wysokości 2 010,00 zł, i, przy wykorzystaniu środków własnych, zakupiła sprzęt pożarniczy: drabinę nasadkową, pilarkę spalinową Stihl, wentylator oddymiający, sito kominowe, 4 tłumice gumowe teleskopowe, wodery, radiotelefon nasobny HYTERA, pokrowiec zabezpieczający poduszkę powietrzną w kierownicy, 2 prądownice Turbo Jet, kpl klinów stabilizujących rozcinany pojazd.

OSP Korczyna  otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 13 000,00 zł, dotację z budżetu gminy Korczyna w wysokości 2 000,00 zł. Do zakupionego sprzętu dopłaciła ze środków własnych OSP kwotę w wysokości 402,01 zł. Jednostka uzupełniła brakujący sprzęt: 4 latarki diodowe Adalit, drabinę ratowniczą trzyosobową, drabinę nasadkową oraz 2 radiotelefony przenośne HYTERA.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węglówce otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 15 000,00 zł oraz dotację z budżetu gminy Korczyna w wysokości 2 170,00 zł i zakupiła sprzęt pożarniczy: 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych, 3 pary butów skórzanych strażackich i 6 par rękawic specjalnych.

 

E. Rajchel

Podziel się: