AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fuwaga-kierowcy-utrudnienia-na-drodze-korczyna-kroscienko-wyzne&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-02-2020UWAGA KIEROWCY! UTRUDNIENIA NA DRODZE KORCZYNA – KROŚCIENKO WYŻNE

W związku z realizacją zadania  pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa)"

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że w terminie od 13.02.2020 r. do 20.03.2020 r., w godzinach od 8.00 do 17.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek  rozpoczynający się bezpośrednio przed zwężeniem drogi na moście, w km 1+175 (przy potoku Burkot), który biegnie przez skrzyżowanie z ul. Wisze (o nawierzchni betonowej) i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 114844R (ul. Zagórze), w km ok. 1+530.

W sytuacjach awaryjnych możliwy będzie przejazd służb (pogotowie, policja, straż pożarna) pojazdami uprzywilejowanymi.

Wykonawca na ten moment udrożni trasę i zapewni przejazd.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych mogą nastąpić zmiany (przesunięcia, przerwy) we wskazanym powyżej terminie.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

Przepraszamy  za  planowane  ograniczenia  w  ruchu.

Podziel się: