AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Futrudnienia-w-ruchu-drogowym-5&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-11-2017Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z prowadzonym zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km 3 + 238 - 3 + 938 w m. Odrzykoń", Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniu 14 listopada br. w godz. 700 - 1800 wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1962R od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Zamkowa) do przystanku autobusowego za terenem zamkowym w m. Odrzykoń.

Dojazd odbywał się będzie w zależności od potrzeb od. m. Sporne lub od m. Czarnorzeki.

Jednocześnie informuje się, iż w dniach 14.11 - 21.11 będzie umożliwiony ruch dla samochodów osobowych wahadłowo, kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Podziel się: