AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Furoczystosc-wreczenia-sztandaru-szkole-podstawowej-im-prof-stanislawa-pigonia-w-komborni&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-06-2019Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni

   

       W czwartek, 6 czerwca 2019 r. odbyło się niezwykłe w dziejach szkoły wydarzenie -  nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni, ufundowanego po części przez Gminę Korczyna i Radę Rodziców.

  Społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście zebrali się przed budynkiem szkoły. Następnie po uformowaniu szyku, z pocztami sztandarowymi, przemaszerowano do   kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Marcina. Tam ksiądz proboszcz Andrzej Wydrzyński odprawił Mszę Świętą. Podczas kazania przypomniał sylwetkę patrona szkoły – Stanisława Pigonia. Zwrócił uwagę na takie cechy charakteru uczonego, jak: pobożność, skromność, umiłowanie ojczyzny (także tej małej – Komborni), pracowitość. Podkreślił rangę wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy, mówił o przestrzeganiu wartości wypisanych na sztandarze: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udali się do budynku szkoły na salę gimnastyczną. Tam gości przywitała dyrektor Bogusława Deliowska.  A byli to: Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, Adolf Kasprzyk – radny powiatu krośnieńskiego oraz kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół, Piotr Szczygieł – przewodniczący Rady Gminy Korczyna, Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Grzegorz Hawrot i Jan Wawrzkowicz – radni Rady Gminy Korczyna, ksiądz Andrzej Wydrzyński – proboszcz parafii Kombornia, Elżbieta Bednarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnej, Ewa Rygiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglówce, Bogusława Bogaczyk – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Korczynie, siostra Katarzyna Rut – dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Komborni, Artur Stodolak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie, Zofia Kosztyła – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Komborni wraz z delegacją, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni wraz z pocztem sztandarowym, Rafał Czapor – prezes KKS "Dwór Kombornia" wraz z delegacją, emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście – Maria Kasprzyk, Czesława Kobak, Elżbieta Śnieżek, Wacław Stanisz (wykonał gablotę na sztandar). Na uroczystość nie mogła przybyć profesor Izabela Mikuła, uczennica profesora Stanisława Pigonia, która przesłała z tej okazji okolicznościowy list, odczytany przez Sabinę Gonet. W treści listu skierowanego do organizatora ceremonii,  pojawiło się przesłanie: ,,Uczniowie i nauczyciele Szkoły im. prof. Stanisława Pigonia, bądźcie wierni jego wskazaniom i swemu powołaniu”.

    Po wprowadzeniu flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn państwowy. W swoim przemówieniu pani dyrektor przedstawiła  historię szkoły i jej patrona. Kolejnym etapem było poświęcenie sztandaru  przez księdza proboszcza Andrzeja Wydrzyńskiego i przekazanie go przez rodziców, Wójta Gminy Korczyna i dyrektora szkoły na ręce pocztu sztandarowego. W dalszej części spotkania była prezentacja sztandaru, a po nim uroczyste ślubowanie społeczności szkolnej i złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą patronowi szkoły.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali za możliwość uczestniczenia w tak doniosłej uroczystości, gratulowali sztandaru i życzyli sukcesów w pracy,  tak uczniom, jak i nauczycielom.

  Z kolei na scenę wyszli uczniowie klasy II naszej szkoły. Zaprezentowali oni program artystyczny przygotowany przez ich wychowawczynię – Wiolettę Długosz oraz przez Elżbietę Groszek.  Występ związany był tematycznie z charakterem uroczystości, pojawiły się w nim elementy o charakterze patriotycznym, a także przybliżona została postać Stanisława Pigonia.

  Dyrektor szkoły Bogusława Deliowska podziękowała zebranym za obecność i uświetnienie tego ważnego dla szkoły wydarzenia.

 Spotkanie zakończyło się wpisywaniem się gości do Księgi Pamiątkowej szkoły, zwiedzaniem przez nich budynku i jego otoczenia oraz rozmowami.

 Składamy serdeczne podziękowania grupie osób zaangażowanych w to patriotyczne i symboliczne przedsięwzięcie. Z pewnością uroczystość ta pozostanie w pamięci nas wszystkich przez długi czas.

Tekst: W. Długosz, E. Groszek

FOTOGALERIA NA FACEBOOKU GMINY

Podziel się: