AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fswieto-niepodleglosci-w-iskrzyni-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-11-2017Święto Niepodległości w Iskrzyni

Blisko wiek temu do polskich serc i polskich domów zapukała niepodległa Polska, „czekana przez tyle lat; do której modlił się ojciec, za którą umierał dziad”.

12 listopada, jak co roku, w  Iskrzyni rozpoczęły się uroczystości  Święta Niepodległości.  Zgromadzeni mieszkańcy, władze powiatu i  gminy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. odprawianej przez proboszcza ks. Krzysztofa Kwiecińskiego. Podniosły charakter święta podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu  Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Wojnara. Śpiew i modlitwa w intencji Ojczyzny, świadczyły o  pamięci  jaką zachowują współczesne pokolenia Polaków  o czasach niewoli i odzyskiwania niepodległości.

Po zakończonej Mszy św. uroczystości przeniosły się pod Krzyż – Pomnik, wybudowany jako wotum wdzięczności za 650 lat istnienia Iskrzyni, za trud i poświęcenie przeszłych pokoleń, którym przyszło budować Ojczyznę, kształtować serca i umysły  a także ginąć w obronie wartości najwyższych.  Władze powiatu reprezentowane przez Adolfa Kasprzyka – wice starostę oraz władze gminy w osobach  wójta - Jana Zycha,  zastępcy wójta - Janusza Pojnara i Przewodniczącego Rady Gminy - Władysława Pelczara  złożyły wiązankę biało - czerwonych kwiatów jako znak przywiązania do symboli narodowych. Delegacja mieszkańców Iskrzyni w osobach radnych Józefa Wulwa i Zbigniewa Pojnara oraz przedstawicielki Rady Sołeckiej-  Marty Haręzgi złożyła   kwiaty  jako wyraz  wdzięczności za odzyskaną wolność. Kwiaty złożyła delegacja strażaków z OSP z Iskrzyni – Piotr Przybyłowsk - prezesi i Stanisław Krauz. – naczelnik.

W dolnym kościele rozpoczęła się druga część uroczystości niepodległościowych. Zaproszonych gości i mieszkańców Iskrzyni powitał sołtys Józef Wulw, następnie Marta Haręzga wprowadziła zebranych  w tematykę święta przywołując bohaterów narodowych oraz wspominając tych, którzy bezimiennie polegli w obronie Ojczyzny.

 Polska posiadała swoją państwowość nieprzerwanie od X do XVIII wieku, by utracić ją w 1795 roku na 123 lata. Wolność wpisana była i jest w dusze Polaków.  Wolność dla Polaka to jak powietrze, to jak woda dla życia. Wolność to skarb, Wolności nikt nam  nie podarował.

Trzy pokolenia Polaków, którym przyszło urodzić się, żyć i umierać w zniewolonym przez zaborców kraju marzyły i śniły o tej chwili. W różnych miejscach i na przeróżne sposoby przyszło zapłacić Polakom cenę za tę wyśnioną  jutrzenkę wolności.

Tegoroczną akademię przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Iskrzyni pod kierunkiem nauczycieli: Sabiny Frydrych, Małgorzaty Kazaneckiej i Jolanty Omachel. Najmłodsze dzieci  dokonały powtórki z historii Polski. Poprowadziły słuchaczy przez rozbiory, powstania i działania wojenne, pokazały trudne chwile w dziejach narodu polskiego, nadzieje i upadki, które ostatecznie pozwoliły osiągnąć wolność i niepodległość.  Młodzież przedstawiła w zarysie najważniejsze wydarzenia od chwili utraty niepodległości i trudne początki odzyskiwania wolności. Na scenie w dolnym kościele rozbrzmiewały tęskne słowa „ Wojenki”, która zabiera ze sobą najpiękniejszych chłopców, „Piechoty” w szarym stroju i błyszczących karabinach, czy „Ostatniego Mazura”., w którym młody ułan prosi do tańca pannę Krysię.   

Pan wójt Jan Zych podziękował zebranym za udział w uroczystości przypominając, że przed nami 100 - lecie odzyskania niepodległości, które poprzedzone będzie szeregiem imprez i wydarzeń o charakterze patriotycznym.

 Pan wice starosta Adolf Kasprzyk określił uroczystość w Iskrzyni jako swoistą lekcję patriotyzmu przygotowaną w sposób perfekcyjny.

  Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Wojnara, jak zwykle nie zawiodła słuchaczy, którzy mogli podziwiać kunszt gry muzyków, wsłuchać się w brzmienie marszów, mazurków czy polonezów.

Na zakończenie uroczystości sołtys Józef Wulw podziękował wszystkim gościom, artystom i mieszkańcom za liczne przybycie i wspólne świętowanie 99 rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości.

 

Marta Haręzga

 

Galeria zdjęć

Podziel się: