AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fstypendia-i-nagrody-dla-sportowcow&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

03-02-2020Stypendia i nagrody dla sportowców!

31 stycznia br. w Dworku Szeptyckiego w Korczynie odbyła się  Gminna Gala Sportu, na której zostały wręczone stypendia i nagrody sportowe zawodnikom oraz trenerom zamieszkałym na terenie gminy Korczyna, którzy w roku 2019 osiągnęli wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Gmina przeznaczyła na wsparcie utalentowanych zawodników  od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – 29 000 złotych. Stypendia i nagrody są formą docenienie ich ciężkiej pracy.

Galę sportu prowadził dyrektor GOK Wojciech Tomkiewicz. W części artystycznej wystąpiły Natalia Bęben i Gabriela Kmon.

Stypendia otrzymali: Izabela Marcisz (narciarstwo), Kryspin Paradysz (karate), Korneliusz Paradysz (karate, taniec), Jakub Prajsnar  (karate), Karol Pikuła  (karate). Karina Korona  (karate), Martyna Glazar (taniec).

Nagrody sportowe przyznano: Łukaszowi Szczurkowi (biathlon), Zofii Piterze (karate), Mai Wajdzie (karate), Emilii  Gazdzie (karate), Karolowi Paradyszowi (karate), Julii Pikule (karate)  oraz trenerowi Markowi Marciszowi.

Podczas spotkania wójt Jan Zych i zastępca wójta Katarzyna Urbanek wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz pogratulowali sportowcom uzyskania wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym, życzyli dużo zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych i przyszłych dokonań, dużo determinacji, wytrwałości  w osiąganiu sportowych sukcesów, które są powodem do wielkiej dumy dla naszej gminy.

 

GALERIA

Podziel się: