AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fstrazacy-w-akcji&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-03-2019Strażacy w akcji

W nocy 9 i 10 marca 2019 r. nad powiatem krośnieńskim przeszły potężne wichury. Wyrządziły one wiele szkód zarówno w drzewostanach jak i gospodarstwach indywidualnych. Skutki wichur są widoczne również na obszarze gminy Korczyna. Interweniowali strażacy z jednostek OSP:

OSP Kombornia:

- Interweniowano przy zerwanym blaszanym pokryciu dachu na budynku gospodarczym w Komborni;

- Zabezpieczono zerwane płyty eternitowe dachu na budynku gospodarczym w Komborni;

- Wykorzystano agregat prądotwórczy podczas braku prądu - ładowano baterie do respiratora osoby chorej w Komborni;

- Ponadto jednostka OSP działała cztery razy przy usuwaniu powalonych drzew na drogach gminnych,  powiatowych oraz drodze krajowej.

 

OSP Korczyna:

- Zabezpieczono plandeką zerwany dach na budynku drewnianym mieszkalno-gospodarczym na ul. Widokowej w Korczynie;

- Interweniowano przy złamanym słupie telefonicznym, który uszkodził ogrodzenie przy ul. Ogrodowej w Korczynie;

- Podjęto działania w Czarnorzekach przy powalonym na linię energetyczną drzewie;

- Interweniowano w Czarnorzekach przy zerwanych elementach dachu eternitowego na budynku gospodarczym;

- Ponadto jednostka wyjeżdżała pięciokrotnie do drzew niebezpiecznie pochylonych lub powalonych, tarasujących przejazd na drogach.

 

OSP Wola Komborska:

- Jednostka usunęła powalone drzewo na drodze gminnej;

- Interweniowano przy uszkodzonym przez wichurę dachu na budynku gospodarczym w Woli Komborskiej;

- Zabezpieczono uszkodzony garaż w Woli Komborskiej.

 

OSP Iskrzynia:

- Usuwano powalone na drogę drzewa;

- Jednostka wyjechała do zerwanej linii energetycznej.

 

OSP Węglówka:

- Podjęto działania podczas usuwania drzewa powalonego na dach budynku gospodarczego, zabezpieczanie zniszczonego dachu.

 

OSP Krasna:

- Interweniowano przy uszkodzonym dachu na budynku mieszkalnym w Krasnej.

 

oprac. E. Rajchel

fot. OSP Korczyna


Podziel się: