AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fstrazackie-swietowanie-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-05-2017Strażackie świętowanie

6 maja 2017 r. w Węglówce odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez kapelana gminnego strażaków ks. Edwarda Sznaja i proboszcza parafii Węglówka - ks. Stanisława Pawula, odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin. Uroczysty apel odbył się na parkingu obok remizy w Węglówce. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie druh Józef Wulw. Dowódcą uroczystości był druh Henryk Dziadosz – Naczelnik jednostki OSP w Węglówce, zaś spikerem druh Roman Prugar – Komendant Gminny ZOSP RP w Korczynie. Życzenia i gratulacje dla strażaków z okazji ich święta złożyli między innymi: Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Wicestarosta Krośnieński Adolf Kasprzyk, Wójt Gminy Korczyna Jan Zych,  w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie Mariusz Kozak – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego oraz ppłk Robert Chrobot – kierownik Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie.

Elżbieta Rajchel

GALERIA ZDJĘĆ (fot. GOK w Korczynie)

Podziel się: