AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fsprzet-pozarniczy-zakupiony-ze-srodkow-5-000-00-plus&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-11-2019Sprzęt pożarniczy zakupiony ze środków 5 000,00 plus

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Korczyna obecnie realizują zakupy ze środków otrzymanych dotacji „5 000,00 plus”. Wszystkie siedem jednostek OSP złożyło wymagane wnioski w tym zakresie i otrzymały dotacje.

- Jednostka OSP Korczyna realizuje remont pomieszczeń nad garażem, celem przystosowania ich na potrzeby świetlicy do celów kulturalno-sportowych dla strażaków.

- Jednostka OSP Kombornia zakupiła już 10 kpl mundurków MDP „Start”, hydronetkę, oznaczenia zawodników MDP i seniorów.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Węglówce z otrzymanych środków zakupiła: 3 kpl ubrań wyjściowych, 4 kpl ubrań koszarowych czteroczęściowych, 8 par butów skórzanych pożarniczych, czapkę rogatywkę, czujnik dymu oraz czujnik czadu.

- OSP Krasna otrzymane środki wykorzystała na zakup: 2 kpl mundurów wyjściowych, 7 par butów skórzanych, 4 kpl ubrań koszarowych oraz 10 identyfikatorów imiennych do munduru.

- Jednostka z Woli Komborskiej zakupiła laptop, 6 kpl ubrań koszarowych, 6 par butów na zawody sportowo-pożarnicze.

- OSP Iskrzynia zakupiła: 7 par butów skórzanych, 2 urządzenia pomiarowe do nalewaków z akumulatorem, dresy dla MDP, kompletny zestaw sprzętu do ćwiczenia bojowego dla seniorów.

- OSP Sporne z otrzymanych środków zakupiło mundur wyjściowy, 3 kpl ubrań koszarowych. Z pozostałych środków finansowych jednostka zamierza kupić laptopa z drukarką i projektor.

Wszystkie zakupy zostały zrealizowane z niewielkimi dopłatami z własnych  środków finansowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podziel się: