AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fspotkanie-z-ukrainskimi-samorzadowcami&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-04-2019Spotkanie z ukraińskimi samorządowcami

10 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Krośnie odbyło się spotkanie z samorządowcami z Ukrainy, którzy odwiedzili Polskę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Samorządowcy z obwodów objętych programem (tj. obwody: lwowski, tarnopolski, zakarpacki, iwano-frankowski, wołyński i rówieński) uczestniczyli w objeździe studyjnym po Polsce południowo-wschodniej. Zakwalifikowani zostali przez Euroregion Karpacki – Ukraina, oraz ukraiński oddział Programu Współpracy Transgranicznej.

Na Ukrainie trwa obecnie reforma administracji samorządowej. Wizyta Ukraińców poświęcona była poznaniu doświadczeń polskich władz lokalnych, które podobną reformę mają już za sobą i chętnie dzielą się z wschodnimi partnerami wypracowanymi przez lata dobrymi praktykami oraz sposobami pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Spotkania samorządowców obu krajów są też doskonałą okazją do nawiązywania i zacieśniania dalszej współpracy na potrzeby przyszłych projektów.

Wójt Gminy Korczyna Jan Zych wyróżniony został przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie możliwością przedstawienia prezentacji multimedialnej. Gmina Korczyna w opinii Urzędu Marszałkowskiego stanowi przykład wieloletniej, skutecznej współpracy z partnerami zagranicznymi – ukraińskimi i słowackimi.

Fot. Archiwum GOK w Korczynie


Podziel się: