AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fspotkanie-pszczelarzy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

08-10-2018Spotkanie pszczelarzy

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Korczyna, choroby zakaźnej w postaci zgnilca amerykańskiego pszczół, prezes koła pszczelarzy w Korczynie, zaprasza na spotkanie i szkolenie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018r. o godz. 10 00 w Sali Narad, znajdującej się w budynku OSP w Korczynie przy ul. Szczepanika 2. Szkolenie dotyczące przedmiotowej choroby, sposobów jej zwalczania, postępowania z rodzinami pszczelimi, zasad oczyszczania i dezynfekcji, przeprowadzą pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie. Zapraszam serdecznie pszczelarzy i osoby zainteresowane tą tematyką.

Prezes Koła Pszczelarzy w Korczynie
Marian Pelczar

Podziel się: