AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fruszyl-program-ksiazki-naszych-marzen&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

27-10-2015Ruszył program "Książki naszych marzeń"

Gmina Korczyna przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń”. Jest to rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe z programu będą przeznaczone na zakup książek, które nie są podręcznikami. Zasilą one księgozbiór bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe przy dodatkowym 20% wkładzie własnym, otrzymały następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa w Korczynie w kwocie      2170 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Iskrzyni w kwocie          1300 zł.
  3. Szkoła Podstawowa w Komborni w kwocie      1300 zł.
  4. Szkoła Podstawowa w Krasnej w kwocie          1000 zł.

A. Ginalski

Podziel się: