AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frozbudowa-przedszkola-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

09-10-2018Rozbudowa przedszkola w Korczynie

W sierpniu br. rozpoczęły się prace przy rozbudowie przedszkola. Głównym zamysłem realizowanego zadania jest prawie dwukrotne zwiększenie kubatury obiektu z 2925 m3 do 5932 m3 co spowoduje, że po zakończeniu inwestycji powstaną  trzy dodatkowe sale dla oddziałów przedszkolnych i dwie sale dla oddziałów żłobkowych. Powierzchnia użytkowa, która obecnie wynosi 866 m2  po rozbudowie będzie miała 1573 m2.  Termin zakończenia prac to kwiecień 2019 r. 

 

Poniżej przedstawiamy wizualizację poszczególnych elewacji rozbudowanego przedszkola.

Rozbudowa przedszkola w Korczynie

 

 

W sierpniu br rozpoczęły się prace przy rozbudowie przedszkola. Głównym zamysłem realizowanego zadania jest prawie dwukrotne zwiększenie kubatury obiektu z 2925 m3 do 5932 m3 co spowoduje, że po zakończeniu inwestycji powstaną  trzy dodatkowe sale dla oddziałów przedszkolnych i dwie sale dla oddziałów żłobkowych. Powierzchnia użytkowa, która obecnie wynosi 866 m2  po rozbudowie będzie miała 1573 m2.  Termin zakończenia prac to kwiecień 2019r.

 

Poniżej przedstawiamy wizualizację poszczególnych elewacji rozbudowanego przedszkola.

Podziel się: