AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fradosc-slyszenia&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-06-2019Radość słyszenia

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu!

Termin: 18 czerwca 2019 r. (wtorek), od godz. 9.00 do godz. 15.00

Lokalizacja: Korczyna, ul. Bpa Pelczara 5 parking przed Domem Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR w Korczynie.

Podziel się: