AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fprzyjdz-po-porade&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-04-2016Przyjdź po poradę

Informacja
O problemach narkotykowych , dopalaczach trzeba rozmawiać!
Przyjdź po poradę.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Bierzesz narkotyki, używasz dopalaczy?
Wszystko ucieka Ci spod kontroli? Porozmawiamy w anonimowości.

Od 13 stycznia 2016 r. otwarty jest Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, lekomania i inne uzależnienia behawioralne w tym od internetu).
Ośrodek Zdrowia w Korczynie, I Pietro, pok. nr 10
ul. Parkowa 8, 38-420 Korczyna
Telefon: 792 397 318


Czynny w każdą środę - od godz. 15.30 - 17.30
Dyżur pełni – specjalista uzależnień i narkomanii

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie służył rodzicom, młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i porady. Zapewnia możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu
w sprawach ewentualnego leczenia.

Podziel się: