AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpowolano-dyrektorow-szkol&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-08-2019Powołano dyrektorów szkół

W dniu 24 lipca wójt Jan Zych wręczył powołania dyrektorom szkół i przedszkola na kolejną pięcioletnią kadencję (od 1 września 2019 r.  do 31 sierpnia 2024 r.).

- Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Korczynie został ponownie Artur Stodolak

- Dyrektorem Szkoły podstawowej w Krasnej została ponownie Elżbieta Bednarczyk

- Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Węglówce została ponownie Ewa Rygiel

- Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Korczynie została Małgorzata Cieplik

Powołani dyrektorzy zostali wyłonieni w przeprowadzonych postępowaniach konkursowych i wszyscy otrzymali od członków komisji maksymalną liczbę (12) głosów.

Życzymy wielu sukcesów w kierowaniu placówkami oraz satysfakcji i uznania społecznego z tytułu pełnienia funkcji.

Podziel się: