AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenie-komisji-rozwoju-gospodarczego-i-finansow-rady-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-11-2019Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna

W dniu 7 listopada 2019 r., o godz. 1400, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Korczyna.

b) zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

 

Transmisja na żywo pod adresem:

https://korczyna.bip.gov.pl/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna.html

Podziel się: