AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenie-komisji-rady-gminy-w-dniu-1-02-2019-r&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-02-2019Posiedzenie Komisji Rady Gminy w dniu 1.02.2019 r.

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyły się posiedzenia gminnych Komisji Spraw Obywatelskich oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna.

Pan Wójt gminy Jan Zych przedstawił zebranym członkom komisji propozycje zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaproponowane przez Wójta zadania inwestycyjne, to:

1. Korczyna-Leszczyny (ul. Leszczyńska, wraz z połączeniem z ul. Dubiela) o dł. 2400 mb.

2. Kombornia-dwór-cmentarz (wraz z skrzyżowaniem Kombornia Wygoda) o dł. 1250 mb.

3. Korczyna Zawiśle-Górska Karczma o dł. 1765 mb.

4. Iskrzynia Zagórze II (ul. Spokojna – połączenie z gminą Haczów) o dł. 433 mb.

5. Wola Komborska - Działy o dł. 1700 mb. 6. Krasna-Granica-Dział cz. Krasna Podlas o dł. 1114 mb.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła do realizacji projekt modernizacji ciągu ulicy Leszczyńskiej (nr 1). W dyskusji zwrócono uwagę na znaczne zagęszczenie zabudowy mieszkalnej (119 domów), połączenie ulicy z drogą wojewódzką nr 991, oraz zlokalizowanie przy ulicy 14 przedsiębiorców.

Następnie Wójt przedstawił Komisji propozycje budowy chodników pieszych na odcinkach:

1. Droga powiatowa nr 1967 Korczyna-Krościenko Wyżne (ul. Akacjowa) w miejscowości Korczyna o dł. 353 mb (wartość inwestycji: 675 581,01 zł)

2. Droga gminna nr 114827R Korczyna Załęże II (ul. Dworska) w miejscowości Korczyna o dł. 516 mb (wartość inwestycji 536 568,61 zł)

3. Droga wojewódzka nr 991 Lutcza-Krosno w miejscowości Krasna o dł. 162 mb (wartość inwestycji 311 417,64 zł) wraz z przebudową gazociągu rozdzielczego (wartość inwestycji 30 212,10 zł) 

4. Droga wojewódzka nr 991 Lutcza-Krosno w miejscowości Czarnorzeki o dł. 540,80 mb (wartość inwestycji 466 885,00 zł).

Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na realizację budowy chodników dla pieszych w 2019 r. wynosi 300 000 zł.

Radni po dyskusji zdecydowali, iż w roku bieżącym wykonane zostaną propozycje: nr 1 przy ulicy Akacjowej – na inwestycję przeznaczono 200 000 zł, oraz nr 4 w Czarnorzekach – przeznaczono 100 000 zł). W dyskusji zwrócono uwagę, iż w założeniu projektu nr 1 jest przygotowana dokumentacja techniczna inwestycji, natomiast  projekt nr 4 chodnika przy drodze wojewódzkiej winien być realizowany z udziałem środków zarządu drogi, tj. samorządu województwa podkarpackiego. 

Podziel się: