AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fposiedzenie-komisji-rady-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-04-2019Posiedzenie komisji Rady Gminy Korczyna

W dniu 12 kwietnia 2019 r., o godz. 900, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w  Samorządowym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korczynie", złożonego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, działanie 9.1.,

b) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov".

3. Sprawy różne.

 

Transmisja na żywo pod adresem:

https://korczyna.bip.gov.pl/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna.html

Podziel się: