AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpomoc-techniczna-dla-mieszkancow-w-zakresie-poprawnego-wypelniania-wnioskow-w-ramach-progr&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-10-2018Pomoc techniczna dla mieszkańców w zakresie poprawnego wypełniania wniosków w ramach programu CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Korczynie organizuje pomoc techniczną dla mieszkańców w zakresie poprawnego wypełniania wniosków w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.   Przystąpienie do tego programu  daje możliwość uzyskania dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych obejmujących takie prace jak:

  • ocieplenia ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wymianę kotłów na paliwo stałe;
  • montaż OZE.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w DOMU STRAŻAKA w Korczynie w dniach 29, 30, 31 października oraz 2 listopada o godz. 1700

Do spotkania należy się przygotować:

  • jeżeli to możliwe mieć przy sobie laptop;
  • posiadać dane  niezbędne do wypełnienia wniosku: PESEL, dane budynku tj. Nr. KW, nr działki, pow. całkowita budynku, rok oddania do użytkowania, pow. ścian lub innych pow. ocieplanych np. pow. okien i drzwi do wymiany.
  • dysponować danymi dotyczącymi dochodu wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa (mieszkańców budynku) tylko do wiadomości własnej, dane są niezbędne do określenia wysokości dotacji (dofinansowania  inwestycji).

Spotkanie poprowadzi doświadczony Audytor Energetyczny z uprawnieniami MI i R   nr. wpisu 4316 oraz CAE i CEE NFOŚIGW nr. 110.

W pierwszej kolejności zaproszeni są mieszkańcy którzy już rozpoczęli prace modernizacyjne a jeszcze ich nie zakończyli - gdyż istnieje możliwość  rozliczenia  kosztów poniesionych  od 01.01.2018r.

Nabór do programu jest  do 2028 r – w przypadku zainteresowania będą organizowane następne spotkania.

Podziel się: