AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpol-miliona-zlotych-trafi-do-korczynskiego-przedszkola&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-05-2019Pół miliona złotych trafi do korczyńskiego przedszkola

Gmina Korczyna otrzymała dofinansowanie w ramach działania 9.1 - Rozwój edukacji przedszkolnej na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” w Samorządowym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korczynie.

Wartość projektu wynosi 524 100 zł, z czego dofinansowanie 469 500 zł. Pozostała kwota to udział własny gminy.

Projekt złożony przez gminę Korczyna został oceniony bardzo wysoko. Znalazł się na III miejscu listy rankingowej (na 51 złożonych wniosków).

Program pozwoli wyposażyć nowopowstałe pomieszczenia w meble, pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzić niektóre prace wykończeniowe. Najważniejszym jednak celem projektu jest możliwość zrealizowania dodatkowych zajęć przedszkolnych dla dzieci w zakresie: logopedii (20 godz/m-c), muzyczno-rytmicznych oraz ruchowych (2 razy w tygodniu, po 30 minut – dla ośmiu grup).

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2020 r. i potrwa do końca roku 2021.

 

Oprac. A. Kasprzyk (GZEA w Korczynie)

Podziel się: