AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpodpisano-umowe-o-realizacji-projektu-karpackie-widoki-na-transgranicznym-szlaku-turystyc&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

26-04-2019Podpisano umowę o realizacji projektu "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov"

W dniu 23 kwietnia w Korczynie podpisane zostało porozumienie o realizacji wspólnego projektu pt. "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov". W imieniu samorządu miasta Stropkova i gminy Korczyna porozumienie podpisali primator Ondrej Brendza oraz wójt gminy Jan Zych. Pierwszym zadaniem projektu będzie budowa wieży widokowej w Czarnorzekach, którą gmina zamierza oddać do użytku jeszcze w tym roku

Podziel się: