AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpiknik-u-pigonia&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

19-06-2017PIKNIK U PIGONIA

2 czerwca br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie we współpracy z ZS w Komborni i Wójtem Gminy Korczyna zorganizowała w Komborni imprezę plenerowo - edukacyjną, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Było wiele atrakcji, m. in.: dyktando z Pigoniem, warsztaty języka migowego, turniej piłki siatkowej, zabawy edukacyjne dla dzieci młodszych oraz gra terenowa ,,Na szlaku przygody", która odbyła się na pieszych trasach wyznaczonych na terenie rodzinnej miejscowości profesora Pigonia.
Koncepcja i program imprezy powstały w PWSZ w Krośnie, przy udziale studentów I rocznika Międzynarodowej Komunikacji Językowej, II roku Informatyki, Edukacji Wczesnoszkolnej, Wychowania Fizycznego i Turystyki.
Gośćmi honorowymi pikniku byli: mgr Franciszek Tereszkiewicz kanclerz PWSZ w Krośnie, prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheur - Gołąb, prof. ndzw.dr hab. Kazimierz Sikora, dr Joanna Kułakowska - Lis, dr Adam Przybysz, ks. dr Antoni Michno, nauczyciele akademiccy,  Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, dyrektor GOK w Korczynie Wojciech Tomkiewicz, nauczyciele gimnazjalni z gminy Korczyna, sołtys wsi Kombornia Jan Wawrzkowicz, dyrektor szkoły w Komborni Witold Raś. Fundatorem nagród była PWSZ w Krośnie i UG w Korczynie - serdecznie dziękujemy. Opiekę medyczną sprawowali studenci Pielęgniarstwa.
Wioletta Długosz

Podziel się: