AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Foswiadczenia-potwierdzajace-brak-zmian-w-2018-roku-w-odniesieniu-do-wniosku-o-przyznanie-p&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-02-2018Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w 2017 roku

Do pobrania:

1) Zasady wypełniania i składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku

2) Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku

Podziel się: