AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fosp-korczyna-z-nowa-hydraulika-do-ratownictwa-drogowego&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-11-2019OSP Korczyna z nową hydrauliką do ratownictwa drogowego

31 października 2019 r. Wójt Gminy Korczyna przekazał strażakom z Korczyny urządzenie ratownicze (rozpieracz ramieniowy) zakupione przez gminę Korczyna na potrzeby jednostki. Zakup urządzenia powiązany był z zakupem samochodu pożarniczego Renault, na który już w czasie realizacji zadania, jednostka otrzymała zwiększone o 30 tys. zł środki z KSRG. Zaoszczędzona kwota, została przekazana na zakup sprzętu ratowniczego. Nowy sprzęt wykorzystywany będzie do uwalniania zakleszczonych osób z pojazdu podczas zdarzeń drogowych.

E. Rajchel


Podziel się: