AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fogolnopolski-konkurs-plastyczny-zapobiegajmy-pozarom&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-12-2017Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

W dniu 27 listopada 2017 roku jury eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego prowadzonego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” dokonało oceny prac, które pomyślnie przeszły eliminacje szkolne. Przedmiotem oceny były prace plastyczne wykonane dowolną techniką przez uczniów szkół z terenu gminy Korczyna w czterech kategoriach wiekowych. Komisja dokonująca oceny, brała pod uwagę zarówno zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, staranność jak i samodzielność wykonania prac. Wysoko ceniona była duża świadomość zarówno treści jak i formy oraz estetyka wykonania, nietypowość i oryginalność pracy. Ogółem do eliminacji gminnych konkursu wpłynęło 50 prac, z których 17 będzie nagrodzonych za zajęte miejsca w dniu 7 grudnia br. podczas Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie. Nagrodzone prace wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 4 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Wyniki oceny prac eliminacji gminnych:

Kategoria przedszkola

I miejsce –    Anna Pawlik – SP Krasna – klasa „0”

                      Igor Burek – SP Czarnorzeki – klasa „0”

II miejsce –   Rozalia Moskal – SP Czarnorzeki – przedszkole

                      Maja Gorczyca – SP Krasna – klasa „0”

III miejsce – Wiktoria Mandela – SP Krasna – klasa „0”

                      Antoni Moskal – SP Czarnorzeki – przedszkole

 

Kategoria szkół podstawowych klasy od I do III:

I miejsce –    Julia Łuksa – SP Krasna – kl. II

II miejsce –  Aleksandra Kwolek – SP Wola Komborska – kl. III

III miejsce – Bartosz Kwolek – SP Wola Komborska – kl. II

                     Dawid Prajzner – SP Korczyna – kl. II

 

Kategoria szkół podstawowych klasy od IV do VI:

I miejsce – Gabriela Kuliga – SP Korczyna – klasa IV D

                   Kacper Dębiec – SP Korczyna - klasa IV B

II miejsce – Zuzanna Pudło – SP Krasna – kl. V

III miejsce – Klaudia Żurawicz – SP Krasna – kl. VI

                     Oliwia Kędra – SP Kombornia – kl. VI

 

Kategoria szkół podstawowych klasy VII-VIII lub gimnazjum klasy II-III

I miejsce –  Agnieszka Zywar – SP. Kombornia – kl. II gimnazjum

II miejsce – Diana Łuksa – SP Krasna – kl. VII

 

Głównym celem konkursu, jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

 

                                                                                             E. Rajchel

 

Podziel się: