AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fogloszenie-o-zakonczeniu-sporzadzania-spisu-wyborcow&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-06-2019Ogłoszenie o zakończeniu sporządzania spisu wyborców

Wójt Gminy Korczyna zawiadamia mieszkańców o zakończeniu sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej VI kadencji, w okręgu wyborczym nr 46 w Korczynie zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Spisy wyborców można sprawdzić w Urzędzie Gminy Korczyna w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu.

Podziel się: