AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fodznaczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-06-2017Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

   - (Jan Paweł II)

 

29 maja br. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas uroczystości Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.  

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.  

Wśród odznaczonych znalazł się mieszkaniec Iskrzyni, sołtys Iskrzyni, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Korczyna, działacz społeczny

JÓZEF WULW

który został odznaczony

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej.

Serdecznie gratulujemy panu Józefowi Wulwowi tak wspaniałego odznaczenia za szczególne zasługi oraz wyjątkowe zaangażowanie i pasję w pracy na rzecz lokalnej społeczności  i życzymy wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

Podziel się: