AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fodbior-azbestu-na-terenie-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

13-03-2019Odbiór azbestu na terenie Gminy Korczyna

Wójt Gminy Korczyna informuje mieszkańców, posiadających na swoich posesjach zgromadzone odpady niebezpieczne, zawierające azbest (eternit falisty lub płaski, rury azbestowe, elewacje azbestowe), iż od dnia 25 marca 2019 r., rozpoczną się prace związane z ich odbiorem, transportem i utylizacją. W związku z zaprzestaniem współfinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, ilość nieodebranych odpadów azbestowych od mieszkańców naszej gminy, zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich (2014, 2015, 2016). W bieżącym roku kalendarzowym, na prace związane z odbiorem azbestu została przeznaczona z budżetu Gminy Korczyna łączna kwota w wysokości 61 tysięcy złotych, co pozwoli zebrać ok. 180 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest. Umożliwi to odebranie odpadów zawierających azbest z 66 nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy Korczyna. Załadunkiem, pakowaniem, transportem i utylizacją, zajmie się firma Środowisko i Innowacje (Doborów 8, 28-142 Tuczępy), na podstawie stosownej umowy z Gminą Korczyna.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 260 50 50  wew. 115 lub 13 43 540 80 wew. 105. Przedstawiciel tej firmy, skontaktuje się telefonicznie, z każdym właścicielem nieruchomości, który wystąpił z wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie naszej gminy, celem omówienia szczegółów dotyczących odbioru tych odpadów.


Podziel się: