AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fobrady-xvi-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-11-2019Obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna

W dniu 7 listopada 2019 r., o godz. 1430, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędą się obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Korczyna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Transmisja na żywo pod adresem:

https://korczyna.bip.gov.pl/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna/transmisje-obrad-rady-gminy-korczyna.html

Podziel się: