AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowy-rachunek-bankowy-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-02-2020Nowy rachunek bankowy Gminy Korczyna

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego (tj. 11 lutego 2020) rachunek bankowy Gminy Korczyna obsługiwany jest przez bank PKO BP.

Nr rachunku: 43 1020 4391 0000 6902 0199 5968  - Bank PKO BP

Rachunki indywidualne do wpłat za odbiór odpadów komunalnych zostaną dostarczone do gospodarstw domowych w nieodległym czasie.

Rachunki indywidualne do wpłat podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego) dostarczone zostaną w decyzji podatkowej.

Bank PKO BP będzie obsługiwał również Gminny Zakład Komunalny w Korczynie.

Nr rachunku GZK: 12 1020 4391 0000 6602 0199 7352

Podziel się: