AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowy-konserwator-oswietlenia-ulicznego&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

03-01-2020Nowy konserwator oświetlenia ulicznego

W dniu  3 stycznia br. Wójt Gminy podpisał umowę z nowym wykonawcą na wykonanie usługi „Konserwacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Korczyna”. Ilość konserwowanych punktów oświetleniowych wynosi 871 sztuk. W umowie m.in. ustalono termin usuwania awarii a także kontrolę świecenia lamp czego poprzednie umowy nie zawierały. Po wielu latach zrezygnowano z dotychczasowego usługodawcy jakim była PGE Dystrybucja SA. Obecnie Gmina jedynie dzierżawi od PGE słupy w ilości 630 szt. 

Podziel się: