AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowy-dom-kultury-w-komborni-zmiany-beda-duze&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-04-2019Nowy Dom Kultury w Komborni – zmiany będą duże!

W dniu 29 marca podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 214 068,90 zł, w tym z funduszy Urzędu Marszałkowskiego: 7 555 165,97 zł.

Dzięki umowie Gmina Korczyna otrzymała dofinansowanie na rewitalizację Domu Kultury w Komborni. W związku z powyższym w 2019 r., przebudowane zostaną wszystkie pomieszczenia, zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie budynku, a przestrzeń wokół zostanie zagospodarowana.

Przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i wodnokanalizacyjna. Po wykończeniu obiektu i wykonaniu robót elewacyjnych, teren przy obiekcie będzie uporządkowany, wyrównany, zyska nowe miejsca postojowe.

W Domu Kultury każdy znajdzie coś dla siebie – zlokalizowana w nim będzie: siłownia, Klub Seniora, sala pamięci, siedziba sołtysa. Część pomieszczeń odnajęta będzie przedsiębiorcom.

Atrakcyjnego wizerunku najbliższego otoczenia budynku dopełnią przeprowadzone nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych, pośród których staną ławki i drewniana altana, dająca cień w gorące dni, a także obudowana zostanie stara studnia, która otrzyma iluminację świetlną.

Wartość przeprowadzonych prac oszacowano na 1 083 275,83 zł, z czego dofinansowanie: 630 809,31 zł.

Podziel się: