AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowe-wyposazenie-szatni-w-szkole-podstawowej-w-korczynie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-03-2019Nowe wyposażenie szatni w Szkole Podstawowej w Korczynie

W Szkole Podstawowej w Korczynie zakończony został drugi, kończący etap wyposażenia szatni w nowe, estetyczne szafki ubraniowe.

Przebudowano wejścia do pomieszczeń szatni demontując metalowe kraty, a w środku wysłużone wieszaki zastąpiono funkcjonalnymi szafkami ubraniowymi. Szafki wyposażone są w wieszaki na ubrania i półkę. Każdy z uczniów otrzymał klucze do swojej szafki.

W pierwszym etapie w okresie ferii zimowych w roku szk. 2017/2018 do szatni wstawiono szafki dla uczniów z klas I-IV za kwotę 25.000,00 zł. Natomiast w okresie tegorocznych ferii zimowych zamontowano szafki dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej za kwotę 24.001,24 zł. Remont szatni przeprowadziła grupa remontowo budowlana z Urzędu Gminy w Korczynie wraz z pracownikami obsługi szkoły. Zakup szafek sfinansowany został z budżetu szkoły.

 

Oprac. Andrzej Ginalski GZEA


Podziel się: