AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnowe-instrumenty-dla-orkiestry-detej-w-iskrzyni&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-10-2018Nowe instrumenty dla Orkiestry dętej w Iskrzyni

 

Orkiestra dęta działająca przy OSP w Iskrzyni pozyskała trzy nowe instrumenty muzyczne: saksofon tenorowy, saksofon altowy oraz trąbkę Cornet Bach.    

Środki na nowe instrumenty pozyskano z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 - tytuł projektu: „Poprawa warunków działalności orkiestry dętej w Iskrzyni poprzez m.in. zakup instrumentów muzycznych”

Całkowity koszt zakupu instrumentów wyniósł 29 998 zł. Pomoc z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 wyniosła 7 tys. zł. Pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu Gminy Korczyna.

Potrzebę zakupu instrumentów dla orkiestry dętej wyraziła grupa inicjatywna odnowy wsi. Przedmiotowe zadanie jest zgodne z zapisem w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Iskrzynia.

Z tej okazji 30 września  2018 roku o godz. 11.15 przed Kościołem Parafialnym w Iskrzyni odbył się koncert  Orkiestry Dętej OSP zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Orkiestrę Dętą. Orkiestra pod batutą kapelmistrza Wiesława Wojnara przywitała mieszkańców tradycyjnym marszem. Następnie muzycy zagrali wiązankę piosenek patriotycznych i kilka utworów muzyki popularnej.  Licznie zgromadzeni mieszkańcy Iskrzyni wsłuchiwali się w takty muzyki. Poranek muzyczny z Orkiestrą był dla naszych mieszkańców niezwykłym wydarzeniem i organizatorzy mają nadzieję na kontynuowanie koncertów na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Koncert pozwolił również na integrację mieszkańców, bowiem jego uczestnikami były osoby w różnym wieku. Dzięki muzyce człowiek staje się lepszym i spostrzega świat jako piękniejszy. Wspólnie  spędzone z muzykami przedpołudnie dostarczyło słuchaczom wielu artystycznych wrażeń.

Galeria

Podziel się: