AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnagroda-dla-zespolu-ludowego&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

02-07-2018Nagroda dla zespołu ludowego

W czwartek 28 czerwca br. w filharmonii podkarpackiej zespół ludowy działający przy GOK w Korczynie pod kierownictwem Agaty Pucykowicz otrzymał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury za całokształt działalności.
Nagrodę w imieniu zespołu odebrali jego przedstawiciele: Teresa Huczwa, Mieczysław Huczwa i Stanisław Gazda. 
Nagroda przyznana została na wniosek Wójta Gminy Korczyna.
Serdecznie gratulujemy.
Podziel się: