AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Flinia-autobusowa-polaczy-korczyne-z-wola-komborska&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

29-11-2019Linia autobusowa połączy Korczynę z Wolą Komborską

Wójt Gminy Korczyna wystąpił z wnioskiem o wyrażenie w drodze uchwały Rady Gminy zgody na zawarcie porozumienia z przewoźnikiem, który zobowiąże się do zorganizowania połączenia autobusowego na trasie: Korczyna-Kombornia-Wola Komborska.

Uchwała taka podjęta została na XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Korczyna.

Połączenie utworzone zostanie w ramach projektu „Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Linia autobusowa jest zaplanowana jako deficytowa. Wyliczony deficyt od dnia 1 listopada do 31 grudnia br.  wyniesie 11 774,88 zł. Dopłata z funduszu (nie wyższa niż 1 zł do jednego wozokilometra) wyniesie 5 148 zł. Wkład własny organizatora połączenia – Gminy Korczyna – wyniesie 6628,88 zł.

Na mocy umowy podpisanej przez wójta Jana Zycha w dniu 29 listopada z przedsiębiorstwem transportowym „Busik”, połączenie uruchomione zostanie z dniem 2 grudnia 2019 r. Przewoźnik zobowiązany został do zapewnienia pasażerom 8 kursów – 4 z Woli Komborskiej do Korczyny, i 4 w przeciwnym kierunku.

Zachęcamy do wykupywania biletów miesięcznych!

W dniu 29 listopada Gmina Korczyna złożyła kolejny wniosek o dotację, w wyniku którego od 1 stycznia 2020 r. liczba kursów ulegnie zwiększeniu. Zmienione zostaną również godziny kursowania - zostaną one dostosowane do wniosków mieszkańców Woli Komborskiej wyrażonych na Zebraniu Wiejskim w dniu 24 listopada br.

Podziel się: